zboża
 
Encyklopedia PWN
zboża, rośliny zbożowe,
gatunki roślin polowych uprawianych na ziarno użytkowane gł. na mąkę, kaszę i płatki, także jako pasza;
słoma gł. na paszę i ściółkę; w produkcji świat. największe znaczenie mają (2002): kukurydza (604,4 mln t), ryż (575,4 mln t), pszenica (572,7 mln t), jęczmień (135,7 mln t), sorgo (61,0 mln t), owies (25,5 mln t); w Polsce 4 główne z. zajmują ok. 50% powierzchni zasiewów; zbiory 2003: pszenica 7,9 mln t, żyto 3,2 mln t, jęczmień 2,8 mln t, owies 1,2 mln t, średni plon 4 zbóż w Polsce wynosił 2,9 t z ha (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia