zbiór plonów
 
Encyklopedia PWN
zbiór plonów, sprzęt plonów,
czynność kończąca cykl prac w produkcji roślinnej, niekiedy poprzedzona zabiegami przygotowawczymi (desykacja, defoliacja);
obejmuje m.in.: ścinanie roślin, suszenie, oddzielanie produktu stanowiącego gł. cel uprawy: ziarna (młocka), korzeni (ogławianie), bulw (usuwanie łętów); na wielkość i jakość plonu duży wpływ ma odpowiedni dla danej rośliny dobór terminu zbioru plonów oraz zastosowanie odpowiedniej techniki zbioru. Zbiór plonów dawniej ręczny (sierp, kosa, motyka i in.), ob. jest wykonywany gł. za pomocą maszyn roln., jak: kosiarka, żniwiarka, snopowiązałka, kopaczka do ziemniaków, a ostatnio, coraz częściej, za pomocą maszyn wieloczynnościowych, np. kombajnów roln. (zbożowy, do zbioru buraków, ziemniaków i in.), sieczkarni zbierających, kosiarko-ładowaczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia