dojrzałość płodów rolnych
 
Encyklopedia PWN
dojrzałość płodów rolnych,
stadium rozwojowe rośliny, w którym jej organy użytkowe osiągają pożądane cechy technol. (zbiorcze).
Wyróżnia się różne rodzaje dojrzałości płodów rolnych; dojrzałość fizjologiczną, gdy części wegetatywne rośliny obumarły, a nasiona znajdują się w stanie spoczynku; dojrzałość technologiczną, gdy rośliny osiągnęły największą wartość jako surowiec dla przemysłu, np. len o dobrej jakości włókna, korzenie buraków cukrowych o wysokiej zawartości cukru; dojrzałość zielonkową (kośną) lub kiszonkową, gdy rośliny pastewne osiągnęły największą masę części nadziemnych przy określonej zawartości suchej masy, białka i in. składników pokarmowych; dojrzałość konsumpcyjną, określaną dla owoców, warzyw, nowalijek, oznacza uzyskanie przez nie określonej wielkości, smaku i zawartości składników pokarmowych, a jednocześnie wytworzenie opłacalnego ekonomicznie plonu; okres dojrzałości roślin do zbioru różni się mniej lub bardziej od okresu dojrzałości fizjol., może trwać krótko (np. zboża, rzepak) lub długo (np. buraki, marchew).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia