zasady współżycia społecznego
 
Encyklopedia PWN
zasady współżycia społecznego,
w pol. systemie prawnym zasady występujące w treści klauzul generalnych kodeksów, mających na celu uelastycznienie przepisów prawnych w praktyce ich stosowania, przez wprowadzenie elementu oceny moralnej oraz nawiązujące do idei słuszności w prawie;
źródłem zasad współżycia społecznego są normy moralne, wg niektórych teoretyków — także normy obyczajowe powszechnie akceptowane w społeczeństwie; zasady współżycia społecznego są zmienne i trudne do skodyfikowania; duże znaczenie w stwierdzeniu konkretnej zasady współżycia społecznego miało orzecznictwo Sądu Najwyższego; odwołują się do nich często przepisy prawa cywilnego i pracy; największe znaczenie ma przepis kodeksu cywilnego, stosownie do którego czynienie z przysługującego prawa użytku, który byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie podlega ochronie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia