wzorcowanie
 
Encyklopedia PWN
wzorcowanie, kalibracja, skalowanie,
metrol. zbiór operacji ustalających deklarowany związek między wartościami wejścia i wyjścia przyrządu pomiarowego oraz miary niedokładności, czyli rozbieżności między związkiem deklarowanym i faktycznym (błędy graniczne; niepewność wyniku pomiaru).
wzorcowanie stanowi podstawę do wykonywania podziałki narzędzia pomiarowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia