legalizacja przyrządu pomiarowego
 
Encyklopedia PWN
legalizacja przyrządu pomiarowego,
jedna z form prawnej kontroli metrologicznej, polegająca na sprawdzeniu, stwierdzeniu i poświadczeniu dowodem legalizacji (świadectwo legalizacji, cecha legalizacyjna), że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach;
w Polsce l.p.p. przeprowadza Główny Urząd Miar (GUM) lub podległe mu placówki, a także instytucje upoważnione przez GUM.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia