wtryskowe formowanie
 
Encyklopedia PWN
wtryskowe formowanie,
jedna z podstawowych — oprócz wytłaczania — metod wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
wykorzystywane do otrzymywania wyrobów o określonym kształcie z tworzyw termoplast., tworzyw termoutwardzalnych i gumy; polega na formowaniu tworzyw pod ciśnieniem w formie mającej temp. niższą od temperatury topnienia surowca; formowanie wtryskowe prowadzi się za pomocą wtryskarek; składają się one: z formy, do której następuje wtrysk stopionego materiału z dyszy, z cylindra (z obracającym się ślimakiem), w którym przeprowadza się uplastycznienie tworzywa, z leja zasypowego służącego do doprowadzenia tworzywa w postaci granulatu lub proszku, z mech. urządzeń napędowych i elektr. instalacji grzewczej; stwardniała (w wyniku ochłodzenia formy) kształtka zostaje wypchnięta z formy; techniką formowania wtryskowego są produkowane liczne wyroby (np. artykuły galanteryjne, elementy maszyn).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia