współczynnik mocy
 
Encyklopedia PWN
współczynnik mocy, cosφ,
elektr. ważny parametr charakteryzujący przepływ energii między źródłem (np. prądnicą elektr.) a odbiornikiem (np. silnikiem elektr., grzejnikiem, urządzeniem oświetleniowym) w obwodzie elektr. prądu zmiennego;
współczynnik mocy jest ważnym wskaźnikiem charakteryzującym współpracę odbiornika z siecią elektroenergetyczną. Straty energii są tym mniejsze, im wartość cos φ jest bliższa 1; w celu powiększenia jego wartości stosuje się kompensatory mocy biernej, którymi najczęściej są odpowiednio dobrane kondensatory bądź ich baterie, rzadziej maszyny synchroniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia