wodorosiarczany(VI)
 
Encyklopedia PWN
wodorosiarczany(VI), wodorosiarczany, kwaśne siarczany(VI),
chem. sole (wzór ogólny MeHSO4, Me = metal jednowartościowy) i estry (HOSO2OR, R = alkil lub aryl) kwasu siarkowego(VI);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia