wiskoza
 
Encyklopedia PWN
w. jest płynem przędzalniczym; jest to roztwór celulozoksantogenianu w 4-procentowym wodorotlenku sodu; zawiera 8,5–10% celulozy oraz liczne związki siarki; w. poddaje się dojrzewaniu w celu obniżenia lepkości i po filtracji podaje na przędzarki do formowania włókien; wprowadzając do w. różne dodatki można zmieniać wygląd i właściwości otrzymywanych włókien; najczęściej wprowadza się ditlenek tytanu w celu zmatowienia włókien oraz tzw. modyfikatory, aby zwiększyć wytrzymałość włókien (jedwab kordowy i włókna modalne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia