warunek
 
Encyklopedia PWN
warunek,
metodol. czynnik wyznaczający (w. konieczny — łac. conditio sine qua non) lub umożliwiający (w. wystarczający) zaistnienie określonego zdarzenia (zjawiska, stanu rzeczy, stosunku, cechy itp.) albo też zwiększający jego prawdopodobieństwo (w. sprzyjający);
często przez pojęcie w. danego zdarzenia rozumie się jego przyczynę.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia