violencia
 
Encyklopedia PWN
violencia
[wiolẹnsja; hiszp., ‘przemoc’],
latynoamer. tradycja rozwiązywania siłą konfliktów społ. i polit.;
ukształtowana w XIX w., spotykana niemal we wszystkich państwach Ameryki Łac.; najbardziej upowszechniła się w Kolumbii, gdzie przejawami violencii były: nie kończąca się wojna domowa między konserwatystami a liberałami, trwająca od uzyskania niepodległości w latach 30. XIX w. aż do ugody 1958 (Front Nar.), zajmowanie ziem latyfundystów przez uzbrojone grupy chłopskie w XIX i XX w., działalność guerrilli miejskiej i wiejskiej oraz zorganizowanych grup przestępczych (m.in. handlarzy narkotyków).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia