utwardzanie tłuszczu
 
Encyklopedia PWN
utwardzanie tłuszczu,
w przemyśle tłuszczowym proces technol. mający na celu podwyższenie temperatury topnienia tłuszczu i uzyskanie w ten sposób twardszej konsystencji.
utwardzanie tłuszczu może być wykonane przez: 1) zmieszanie tłuszczu o niskiej temperaturze topnienia z tłuszczem wysokotopliwym; 2) przez uwodornienie części lub wszystkich podwójnych wiązań zawartych w tłuszczu; 3) przez przestryfikowanie tłuszczem wysokotopliwym tłuszczu niskotopliwego; 4) przez chem. izomeryzację wiązań podwójnych; najczęściej stosowaną techniką utwardzania tłuszczu, gł. olejów, jest jego uwodornianie, dzięki czemu mogą być użyte do wyrobu margaryny, tłuszczów do smażenia i tzw. shorteningów; uwodornianie tłuszczów w skali przem. zostało wprowadzone i opatentowane przez W. Normanna (1902); właściwy proces uwodorniania odbywa się w autoklawie w temperaturze do 180°C, przy przepływie wodoru w obecności katalizatora, najczęściej mrówczanu niklu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia