upływ prądu
 
Encyklopedia PWN
upływ prądu,
zjawisko przepływu prądu elektr. między źródłem prądu i jego odbiornikiem poza obwodem przewodowym, wynikające z istniejących wad objętościowych lub powierzchniowych dielektryka lub izolacji elektrycznej, a także wypływ prądu elektr. z powierzchni przewodu podczas wyładowania ulotowego (wyładowanie elektryczne);
powoduje straty energii elektr., a także zniekształcenie przesyłanego sygnału elektr.; wielkością charakteryzującą ilościowo upływ prądu, a zarazem właściwości izolacyjne dielektryków jest upływność — odwrotność rezystancji izolacji, mierzona w simensach (S), w przypadku izolacji przewodu linii elektr. — w S/m, S/km; upływność danego dielektryka niedoskonałego wzrasta wraz z jego zawilgoceniem, zabrudzeniem, a zwłaszcza przy uszkodzeniach, jak pęknięcie, zarysowanie powierzchni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia