uniwersytet w Chicago
 
Encyklopedia PWN
uniwersytet w Chicago, University of Chicago Wymowa,
jeden z najwyżej cenionych prywatnych uniwersytetów w USA.
Formalnie powołany 1857, faktycznie utworzony 1890 z funduszów J.D. Rockefellera przez W.R. Harpera (prezydent Uniwersytetu w Chicago 1891–1906); łączył nauczanie z badaniami nauk., wprowadził wielostopniowy tok studiów i studia podyplomowe; już na pocz. XX w. zyskał międzynar. uznanie: 1892 powstał tu pierwszy na świecie wydział socjologii (m.in.: W.I. Thomas, F. Znaniecki, R.E. Park, E.W. Burgess) i ukształtowała się tzw. chicagowska szkoła socjologii; 1894–1904 na u. w Ch. realizował swe koncepcje pedag. J. Dewey; 1942 uruchomiono tu pierwszy w świecie reaktor atomowy (E. Fermi); w latach 30. XX w. powstała chicagowska szkoła w ekonomii, z której wywodzi się wielu laureatów Nagrody Nobla w tej dziedzinie; ogółem 75 laureatów Nagrody było w którymś momencie swego życia związanych z Uniwersytetem w Chicago; Uniwersytetem w Chicago od 1941 jest związane wydawnictwo Encyclopaedia Britannica Inc; 2003 uczelnia zatrudniała 1757 nauczycieli akademickich, kształciła ok. 13 tys. studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia