unia lyońska 1274
 
Encyklopedia PWN
unia lyońska 1274,
unia kośc. między Rzymem a Konstantynopolem, podpisana 6 VII 1274 na soborze w Lyonie;
rezultat polit. przymierza między ces. bizant. Michałem VIII Paleologiem a papieżem Grzegorzem X; w zamian za osobiste podporządkowanie się Rzymowi cesarz uwolnił Bizancjum od zagrożenia ze strony Karola I Andegaweńskiego, króla Sycylii, szykującego wyprawę przeciw cesarstwu pod pozorem walki ze schizmatykami; u.l. nie zlikwidowała schizmy wschodniej; kler bizant. nie chciał jej uznać, jakkolwiek cesarz dla ratowania państwa starał się stworzyć stronnictwo prounijne na czele z patriarchą Janem Bekkosem; u.l. przetrwała formalnie do śmierci Michała VIII Paleologa 1282; odwołana na synodzie w Konstantynopolu 1285.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia