układ polsko-sowiecki
 
Encyklopedia PWN
układ polsko-sowiecki 30 VII 1941, układ Sikorski–Majski,
układ zawarty między rządami RP i ZSRR w Londynie;
zawierał oświadczenie władz ZSRR o utracie mocy traktatów sowiecko-niemieckich z 1939, dotyczących zmian terytorialnych w Polsce, wspólną deklarację o przywróceniu stosunków dyplomatycznych, pomocy wzajemnej i poparciu w wojnie przeciwko III Rzeszy oraz zgodę ZSRR na utworzenie Armii Polskiej w ZSRR 1941–42; dodatkowe protokoły dotyczyły udzielenia amnestii obywatelom polskim więzionym w ZSRR (na podstawie dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 12 VIII zwolniono kilkaset tysięcy osób) i rozpatrzenia roszczeń publicznych i prywatnych w dalszych rokowaniach; 14 VIII zawarto umowę wojskową dotyczącą głównie formowania armii polskiej; układ uzyskał poparcie większości stronnictw politycznych na uchodźstwie i w kraju oraz władz Polskiego Państwa Podziemnego; prezydent RP i opozycja krytykowali układ za m.in. brak jednoznacznego potwierdzenia przedwojennej wschodniej granicy Polski, jednak przesilenie rządowe zakończyło się porażką oponentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia