trapiści
 
Encyklopedia PWN
trapiści, Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji, Ordo Cisterciensium Strictionis Observantiae, Ordo Cisterciensium Reformatorum (OSCO, OCR),
zakon mniszy, zał. we fr. klasztorze cysterskim La Trappe (Normandia) przez opata A.J. Le Bouthilliera de Rancè (1664);
pocz. nurt obserwancki w obrębie cystersów, dążący do rygorystycznego przestrzegania reguły, zatwierdzony 1705 przez papieża Klemensa XI, od 1894 odrębny zakon; reguła, uważana za najsurowszą w monastycyzmie zachodnim, zakłada pełną izolację od świata, milczenie, posty, oddanie się modlitwie i pracy fiz.; pierwsze klasztory powstawały gł. we Francji i Włoszech, ob. również w innych krajach eur. i w obu Amerykach; od 1688 istnieje żeńska gałąź zakonu — trapistki; u schyłku XVIII w. w zaborze ros. (Orsza) osiadła na krótko grupa francuskich trapistów i trapistek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia