toczek
 
Encyklopedia PWN
obejmuje 17 gat. występujących (niekiedy masowo) w planktonie bogatych w substancje pokarmowe zbiorników wód słodkich; tworzy ruchliwe, kuliste kolonie (cenobia) o średnicy do 3 mm, które zawierają do 20 tys. komórek (dwuwiciowych mających plamkę oczną), ułożonych na obwodzie śluzowej kuli i połączonych plazmatycznymi włóknami; komórki w kolonii są zróżnicowane funkcjami i budową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia