tkanek bujanie
 
Encyklopedia PWN
tkanek bujanie,
nadmierne namnażanie się komórek w obrębie dowolnej tkanki lub narządu;
spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. obecnością obcych organizmów (galasy rozwijające się u roślin na skutek nakłucia tkanek i złożenia jaj przez owady błonkoskrzydle, brodawki korzeniowe wywołane przez bakterie brodawkowe, narośla na korzeniach, np. u kapusty, niektóre gat. grzybów), urazami mechanicznymi, lub wewnętrznymi, np. nieprawidłowym funkcjonowaniem układu hormonalnego (akromegalia); b.t. zachodzi także przy powstawaniu nowotworów, również w hodowlach tkankowych in vitro.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia