termodyfuzja
 
Encyklopedia PWN
termodyfuzja
[gr.-łac.],
zjawisko Soreta,
fiz. przemieszczanie się cząsteczek w mieszaninie gazu lub w roztworze uwarunkowane istnieniem gradientu temperatury;
w wyniku termodyfuzji powstaje różnica stężeń cząsteczek w obszarach o różnej temp., co wywołuje dyfuzję, zachodzącą w przeciwnym kierunku, a więc powodującą wyrównywanie stężeń; dla danej mieszaniny przy stałym gradiencie temp. ustala się określony gradient stężenia; zjawisko termodyfuzji odkrył 1879 fizyk szwajc. Ch. Soret; wykorzystywana m.in. do rozdzielania izotopów; zjawiskiem odwrotnym do termodyfuzji jest zjawisko Dufoura.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia