teoria mineralnego odżywiania się roślin
 
Encyklopedia PWN
teoria mineralnego odżywiania się roślin, mineralna teoria odżywiania roślin,
pogląd, według którego bezpośrednim pokarmem roślin są sole mineralne (rozpuszczone w wodzie i pobierane z gleby przez korzenie) oraz dwutlenek węgla asymilowany z powietrza;
sformułowana przez J. Liebiga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia