technologia
 
Encyklopedia PWN
technologia
[gr.],
dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem i przeprowadzaniem najkorzystniejszych w określonych warunkach procesów wytwarzania lub przetwarzania surowców, półwyrobów i wyrobów
w zależności od przyjętych kryteriów wyodrębnia się różne rodzaje t.; ze względu na stosowane metody wyróżnia się: t. chemiczną (obejmuje metody zmiany składu chem. i struktury materiału), t. mechaniczną, dotyczącą zmian kształtu lub wyglądu materiału wywołanych oddziaływaniami mech. (np. odlewaniem, spawaniem, skrawaniem); t. elektryczną, w której w procesie przetwarzania materiału wykorzystuje się zjawiska elektr.; t. biologiczną, zw. biotechnologią. Ponadto dokonuje się podziału t. ze względu na rodzaj przetwarzanych materiałów, np. t.: drewna, węgla, ropy naftowej, nawozów sztucznych, metali (w tym t. stali, metali nieżelaznych, żeliwa) oraz ze względu na otrzymany produkt (t. papieru, t. budowy maszyn itp.). Pod wpływem języka ang., w którym wyraz technology oznacza ogólnie technikę, niekiedy używa się niewłaściwie terminu „technologia” w tym szerszym znaczeniu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia