tabela rang
 
Encyklopedia PWN
tabela rang, ros. Tabiel o rangach wsiech czinow — woinskich, statskich i pridwornych,
skodyfikowany system hierarchii służbowej w Rosji, wprowadzony 1722 przez cara Piotra I Wielkiego;
t.r. całkowicie rozbijała dotychczasowy system hierarchii oparty na pochodzeniu; w myśl dekretu o rangach dostęp do dworu był odtąd uzależniony nie od posiadanego tytułu arystokratycznego, lecz od rangi, którą otrzymywano za służbę państwu. Dekret o wprowadzeniu t.r. dzielił urzędy państwowe na 14 kategorii (rang). Formalnie tabela pozostawiła dawne ruskie (moskiewskie) urzędy (stopnie), np. bojarów, okolniczych i in., ale zaprzestano nominacji na te urzędy. Służba wojskowa została oddzielona od służby cywilnej i nadwornej; prawnie usankcjonowano możliwość uzyskania szlachectwa w nagrodę za ściśle ustalony okres służby państwowej; w XVIII w. już najniższa ranga (14 klasa) dawała wojskowym prawo do osobistego szlachectwa, a ranga 8 — do szlachectwa dziedzicznego; otwierało to dostęp do warstwy wyższej przedstawicielom nizin społecznych (mimo wprowadzenia później bardziej ostrych kryteriów dostępności do szlachectwa), jednocześnie obniżając pozycję dotychczasowej arystokracji. T.r. obowiązywała do 1917.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia