szkoda
 
Encyklopedia PWN
szkoda,
prawo każdy uszczerbek na dobrach chronionych przez prawo (życie, wolność, cześć, majątek), który następuje w majątku poszkodowanego wbrew jego woli;
rozróżnia się szkodę na mieniu i szkodę na osobie; wyrządzenie szkody powoduje obowiązek jej naprawienia (odszkodowanie) przez osobę odpowiedzialną za szkodę wg przepisów prawa cywilnego; od szkody należy odróżnić krzywdę niemajątkową (cierpienia fiz. i moralne), powodującą obowiązek zadośćuczynienia pieniężnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia