system dyrektoriatu
 
Encyklopedia PWN
system dyrektoriatu,
organizacyjny model władzy wykonawczej wprowadzony po raz pierwszy we Francji na mocy konstytucji z 1795 i naśladowany następnie w wielu państwach;
w systemie dyrektoriatu rządem jest kolegium (dyrektoriat) wybierane i odwoływane przez parlament, które we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między członków, a przewodniczący dyrektoriatu pełni też funkcje głowy państwa; w systemie dyrektoriatu nieuchwalenie przez parlament projektu ustawy przedłożonego przez dyrektoriat nie stwarza obowiązku podania się do dymisji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia