styl
 
Encyklopedia PWN
styl
[fr. < łac. stilus ‘rylec do pisania’],
językozn., lit. sposób ukształtowania wypowiedzi, wynikający z użycia określonych środków językowych i form tekstowych, dobieranych (świadomie lub nie) spośród różnych możliwości wyrazu.
Znamienny dla określonego etapu rozwoju hist. języka nar., środowisk terytorialnych (gwara), społ. (żargon), kręgów kult.; style funkcjonalne: publicyst., urzędowo-kancelaryjny, mówiony, nauk. oraz artyst. (m.in. pisarza, utworu, gat., szkoły, prądu), będący świadomym wyborem i układem elementów brzmieniowych, leksykalnych, składniowych, intonacyjno-rytmicznych i kompozycyjnych, podporządkowanym funkcji estetycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia