stereokomparator
 
Encyklopedia PWN
stereokomparator
[gr.-łac.],
geod. przyrząd stosowany w fotogrametrii przestrzennej do opracowywania stereogramów;
pozwala na wyznaczenie współrz. przestrzennych wybranych punktów terenu, wykonania na tej podstawie obliczeń (np. powierzchni) lub sporządzenia mapy numerycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia