stereogram
 
Encyklopedia PWN
stereogram
[gr.],
w fotogrametrii przestrzennej 2 zdjęcia fotogrametryczne tego samego obiektu wykonane w tym samym czasie z 2 różnych punktów znajdujących się od siebie w znanej odległości (zw. bazą fotografowania);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia