fototriangulacja
 
Encyklopedia PWN
fototriangulacja
[gr.-łac.],
fotogrametryczna metoda określania współrzędnych punktów terenu (zagęszczania osnowy geodezyjnej) na podstawie zdjęć lotniczych;
fototriangulacja płaska — wyznaczanie współrzędnych prostokątnych X, Y na płaszczyźnie, fototriangulacja przestrzenna (aerotriangulacja) — wyznaczanie współrzędnych przestrzennych X, Y, Z; stosowana przy sporządzaniu fotoplanów i map.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia