spis rolny
 
Encyklopedia PWN
spis rolny,
demogr., statyst. rodzaj pełnego badania statystycznego obejmującego wszystkie jednostki zbiorowości statystycznej;
rozróżnia się powszechne i okresowe spisy rolne; powszechne spisy są przeprowadzane na ogół co 10 lat (w ramach narodowych spisów powszechnych) i obejmują informacje na temat powierzchni gospodarstwa, użytków rolnych, sadów, pogłowia zwierząt, budynków gospodarczych, wyposażenia technicznego gospodarstw itp.; okresowe spisy rolne, przeprowadzane raz w roku, dostarczają głównie informacji o aktualnej powierzchni zasiewów poszczególnych roślin i zbóż oraz liczebności pogłowia zwierząt; mogą też być przeprowadzane dodatkowo kwartalne spisy rolne w wylosowanych obszarach wiejskich, a także spisy na próbie reprezentatywnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia