spirytualizm
 
Encyklopedia PWN
spirytualizm
[łac. spiritualis ‘duchowy’],
filoz. pogląd przyjmujący istnienie substancji duchowej;
1) w metafizyce — stanowisko przeciwne materializmowi: spirytualizm skrajnie monistyczny głosi, że istnieje tylko jeden byt i ma on naturę duchową; spirytualizm umiarkowany głosi, że każdy poszczególny byt jest duchem (panpsychizm); stanowiskiem metafizycznym pośrednim, mającym cechy spirytualizmu i materializmu, jest sprowadzanie materii do energii, przy uznaniu tej ostatniej za posiadającą cechy „niematerialne” w sensie fizykalnym; 2) w antropologii — stanowisko utrzymujące, że człowiek jest człowiekiem dzięki duszy, ponieważ ona czyni go podmiotem (Platon i platonicy). Spirytualizmu nie należy utożsamiać ze spirytyzmem.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia