skrzydlak
 
Encyklopedia PWN
skrzydlak,
bot. typ owoców suchych, niepękających, o specjalnych przystosowaniach morfologicznych do rozsiewania przez wiatr (charakterystyczne utwory — lotne błoniaste wyrostki);
ma skrzydlate wyrostki, które mogą być bądź częścią owocu, bądź też pozostałością okwiatu; występuje np. u wiązu, jesionu, lipy, klonu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia