skażenie promieniotwórcze
 
Encyklopedia PWN
skażenie promieniotwórcze,
obecność substancji promieniotwórczych (radionuklidy) na powierzchni lub wewnątrz przedmiotów (organizmów żywych) w ilościach przekraczających poziom naturalny (we wszystkich materiałach, przedmiotach i organizmach żywych znajdują się śladowe ilości substancji promieniotwórczych pochodzenia naturalnego).
Skażenia promieniotwórcze są wywoływane przez niesprawności urządzeń, błędy człowieka lub jego celową działalność. Największe zanieczyszczenia substancjami promieniotwórczymi powstają w wyniku wybuchów jądr. oraz dużych awarii reaktorów jądr. (np. awarii reaktora w Czarnobylu), mniejsze mogą powstawać w laboratoriach radiochem., a także w procesach produkcyjnych, w których stosuje się aparaturę kontrolno-pomiarową z użyciem substancji promieniotwórczych. Skażenie promieniotwórcze charakteryzuje się przez określenie składu izotopowego substancji promieniotwórczej i jej aktywności właściwej. Odkażenie polega na zmniejszeniu aktywności właściwej do poziomu dopuszczalnego (lub naturalnego), najczęściej za pomocą odpowiednich środków zmywających.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia