skaner
 
Encyklopedia PWN
skaner
[ang. scanner < scan ‘przeglądać’, ‘lustrować’, ‘przeczesywać’],
radiometr skanujący,
telekom. urządzenie opt.-elektroniczne służące do wykonywania zdjęć terenu (lub innych obiektów) z samolotów i satelitów (satelitarne zdjęcia).
S. przeszukuje teren wzdłuż linii usytuowanej prostopadle do kierunku lotu. Kolejne linie przeszukiwania są dodawane do poprzednich w miarę jak samolot lub satelita porusza się do przodu. W ten sposób powstaje seria ciągłych wąskich linii obserwacji, tworzących dwuwymiarowy obraz obiektu. Główne części s. stanowią: 1) zespół przeszukujący (oscylujące lub wirujące zwierciadło bądź wirujący pryzmat), analizujący wzdłuż jednej linii terenu wielkość promieniowania elektromagnetycznego, odbijanego lub emitowanego przez obrazowane obiekty; 2) detektor rejestrujący zmiany wielkości promieniowania wzdłuż skanowanej linii. W każdej chwili s. rejestruje promieniowanie docierające z niewielkiego obszaru zw. chwilowym polem widzenia. Jednostkowa powierzchnia terenu jest na zdjęciu reprezentowana przez element obrazu zw. pikselem, a zbiór pikseli uporządkowany w wiersze i kolumny tworzy zdjęcie terenu. Zdjęcie to może być zarejestrowane na nośniku magnet., albo przesłane drogą telemetryczną (telemetria) do stacji odbiorczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia