satelitarne zdjęcia
 
Encyklopedia PWN
satelitarne zdjęcia,
telekom. obrazy obiektów (powierzchni Ziemi, obiektów atmosferycznych, np. chmur), otrzymywane za pomocą aparatów (kamer) fotograficznych (fotografia lotnicza) oraz skanerów mono- i wielospektralnych (skaner), zainstalowanych na sztucznych satelitach krążących po orbitach przebiegających na wysokości 200–900 km i po orbicie geostacjonarnej na wysokości 35 786 km nad powierzchnią globu ziemskiego.
Zdjęcia satelitarne wykonane za pomocą kamer fotograficznych są kolorowe (w tym celu używa się błon fotograficznych do fotografii barwnej, najczęściej czułych na promieniowanie w zakresie podczerwieni) lub czarno-białe; kolorowe zdjęcia satelitarne przedstawiają powierzchnię Ziemi w barwach nienaturalnych (zielona roślinność ma np. najczęściej barwę czerwoną); fotograficzne zdjęcia satelitarne odznaczają się dużą rozdzielczością, pozwalającą na odwzorowanie bardzo małych obiektów, o wielkości nawet kilkudziesięciu cm. Zdjęcia Ziemi otrzymywane za pomocą skanerów wielospektralnych są wykonywane jednocześnie w kilku pasmach widma promieniowania elektromagnetycznego (od długości fali odpowiadającej barwie zielonej aż po daleką podczerwień); są rejestrowane na nośnikach magnetycznych i drogą telemetryczną przesyłane do naziemnych stacji odbiorczych; przedstawiają powierzchnię globu na ogół w barwach nienaturalnych; mają mniejszą rozdzielczość niż zdjęcia satelitarne wykonane kamerami fotograficznymi, np. zdjęcia otrzymane ze skanerów umieszczonych na satelitach cywilnych pozwalają na odwzorowanie obiektów o wielkości ok. 1–5 m (najczęściej rozdzielczość wynosi 10–30 m; zdjęcia wykonywane z orbity geostacjonarnej mają rozdzielczość ok. 4 km w punkcie podsatelitarnym). Najnowszą techniką obrazowania są zdjęcia satelitarne w promieniowaniu mikrofalowym, zwane także zdjęciami radarowymi; są one wykonywane niezależnie od warunków pogodowych, również poprzez chmury; przedstawione na nich obrazy terenu różnią się znacznie od obrazów na zdjęciach wykonanych za pomocą kamer fotograficznych i skanerów wielospektralnych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Buenos Aires, zdjęcie satelitarne fot. NASA
Ziemia (zdjęcie satelitarne) fot. NASA
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia