topograficzne zdjęcie
 
Encyklopedia PWN
topograficzne zdjęcie,
geod. całokształt prac, w wyniku których uzyskuje się graficzny obraz powierzchni terenu, zwykle w postaci mapy topograficznej;
w ramach z.t. przeprowadza się klas. geodezyjne pomiary naziemne (przy użyciu instrumentów geodezyjnych) oraz analizę zdjęć fotogrametrycznych (fotogrametria) i zdjęć satelitarnych; pomiary terenowe wykonywane metodami stolikowymi (topograficzny stolik) nie są już ob. stosowane; wyznacza się wzajemne położenie obiektów (szczegółów) terenowych (wód, użytków rolnych, lasów, zabudowy, dróg i in.), a także wysokość charakterystycznych punktów terenu; z.t. pozwala na graficzne przedstawienie obiektów terenowych, wraz z ich zewn. granicami (konturami), oraz rzeźby terenu (zwykle za pomocą poziomic); może też służyć do otrzymania mapy numerycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia