skała płonna
 
Encyklopedia PWN
skała płonna,
górn. skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną;
pojawienie się s.p. w urobku jest równoznaczne ze zubożeniem kopaliny, czyli obniżeniem jej jakości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia