selektywność
 
Encyklopedia PWN
selektywność
[łac.],
telekom. zdolność układu elektr. do wyodrębniania sygnału użytecznego spośród innych sygnałów (o częst. różnych od częst. sygnału użytecznego);
jest określona wartością tłumienia (w decybelach) sygnałów, których częst. różni się od częst. sygnału użytecznego o określoną wartość; np. dla odbiorników radiofonicznych AM, pracujących w zakresach fal długich, średnich i krótkich, podaje się wartość tłumienia sygnałów dla różnicy częst. 9 kHz (tłumienie sygnałów sąsiednich radiostacji) i 1 MHz (tłumienie tzw. sygnałów lustrzanych); w radiotelefonii rozróżnia się s. wspólnokanałową i s. sąsiedniokanałową; są one określane jako zdolność odbiornika do odbioru sygnału użytecznego o częst. nominalnej, bez większego niż ustalone pogorszenia jakości sygnału, spowodowanego obecnością sygnału niepożądanego w tym samym lub sąsiednim kanale.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia