sejmik województwa
 
Encyklopedia PWN
sejmik województwa,
w Polsce od I 1999 organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa (samorząd terytorialny), wprowadzony w ramach tzw. reform ustrojowych państwa 1998;
w skład sejmiku województwa wchodzą radni województwa, wyłaniani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym; do jego zadań należy m.in.: uchwalanie strategii rozwoju województwa, priorytetów współpracy zagranicznej województwa oraz powoływanie i odwoływanie marszałka i pozostałych członków zarządu województwa; utworzenie sejmiku województwa spowodowało zniesienie instytucji sejmiku samorządowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia