rewizja
 
Encyklopedia PWN
rewizja
[łac.],
metodol. poddanie krytyce obowiązujących dotychczas założeń, istniejącego stanu rzeczy; ponowne zbadanie, rozpatrzenie (teorii, aktualnego stanu nauki, poglądów itp.) w celu wniesienia zmian i uzupełnień.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia