rewizja sądowa
 
Encyklopedia PWN
rewizja sądowa:
1) odwołanie w postępowaniu sądowym od orzeczeń sądu niższej instancji do sądu ostatniej instancji z powodu naruszenia przepisów prawa (np. w Niemczech). W pol. postępowaniu sądowym rewizja do 1995, jako zwykły środek odwoławczy mogła być wniesiona od nieprawomocnego wyroku wyd. przez sąd I instancji do sądu bezpośrednio wyższego, działającego, jako sąd II instancji; w wypadku uwzględnienia rewizji sądowej sąd II instancji mógł wyrok zmienić, uchylić albo, nie orzekając, co do istoty sprawy, przekazać ją sądowi I instancji do ponownego rozpoznania; od 1995 jako zwykły środek odwoławczy rewizję sądową zastąpiła apelacja.
2) rewizja nadzwyczajna, zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w danej sprawie; w postępowaniu cywilnego i karnym zniesiona 1995 i zastąpiona kasacją; w postępowaniu adm. rewizja nadzwyczajna 2004 została zastąpiona skargą kasacyjną wnoszoną do Nacz. Sądu Administracyjnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia