retardanty
 
Encyklopedia PWN
retardanty
[łac.],
chem. regulatory wzrostu roślin opóźniające procesy wegetacyjne;
r. opóźniają proces wzrostu roślin m.in. przez zmniejszenie szybkości wydłużania się organów osiowych (np. zbóż) lub redukcję łodygi; stosowane w rolnictwie (np. w celu zapobiegania wyleganiu zbóż), sadownictwie (skracanie pędów bez ich przycinania), w warzywnictwie i kwiaciarstwie (otrzymywanie kwiatów dowolnej długości); najczęściej jest stosowany chlormekwat (handl. nazwa Antywylegacz); retardanty są dla ludzi mało toksyczne lub nietoksyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia