reprodukcja
 
Encyklopedia PWN
reprodukcja
[łac.],
ekon. odtwarzanie czynników produkcji (kapitału i siły roboczej) zużywanych w procesie produkcji;
reprodukcja prosta — odtworzenie zużytej wielkości czynników produkcji, skala produkcji pozostaje bez zmian; reprodukcja rozszerzona — odtworzenie większej ilości czynników produkcji niż ilość zużyta, wzrost skali produkcji; reprodukcja zawężona — odtworzenie mniejszej ilości czynników produkcji niż ilość zużyta, zmniejszenie skali produkcji. Rozmiary reprodukcji zależą od reprodukcji ludności i wielkości inwestycji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia