prosta

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie pierwotne (niedefiniowane) geometrii, intuicyjnie odpowiadające najkrótszej i najmniej zakrzywionej drodze.
w sieci przestrzennej kryształu prosta przeprowadzona przez 2 dowolne węzły sieciowe;
mat. grupa, której jedynymi dzielnikami normalnymi (grupa, mat.) są: cała grupa i podgrupa składająca się jedynie z elementu neutralnego.
med. choroba spowodowana niedoborem hormonu antydiuretycznego (m.p. ośrodkowa lub podwzgórzowo-przysadkowa) lub niewrażliwością cewek nerkowych na ten hormon (m.p. nerkowa);
ekon. odtworzenie zużytej wielkości czynników produkcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia