rentgenoterapia
 
Encyklopedia PWN
rentgenoterapia,
dział radiologii posługujący się twardymi promieniami rentgenowskimi w leczeniu nowotworów złośliwych, miękkimi zaś — w niektórych schorzeniach skóry
zabiegów dokonuje się za pomocą aparatu rentgenowskiego, umożliwiającego dokładne dawkowanie promieniowania i dobór jego długości fali (twardości); zależnie od energii promieniowania rozróżnia się: rentgenoterapię konwencjonalną (napięcie przyspieszające w lampie rentgenowskiej ok. 200–400 kV) i rentgenoterapię megawoltową (urządzenia wytwarzające promieniowanie rentgenowskie o energii powyżej 1 MeV, jak akcelerator liniowy, betatron); po przebytym leczeniu chory pozostaje przez pewien czas pod kontrolą lekarza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia