reformizm
 
Encyklopedia PWN
reformizm
[łac. reformo ‘przekształcam’],
w szerszym znaczeniu nazwa działań lub koncepcji społ.-polit. uznających reformę za jedynie dopuszczalną metodę wprowadzania zmian ustrojowych, prawnych lub organizacyjnych;
w ruchu robotniczym — kierunek ideol.-polit. głoszący teorię ewolucyjnej, stopniowej transformacji kapitalizmu w socjalizm; początki reformizmu są związane z działalnością polit. i programową w 2. poł. XIX w. socjalistów bryt. (Fabiańskie Towarzystwo), niem. (F. Lassalle, rewizjonizm E. Bernsteina, socjalizm z katedry), fr. (L.A. Blanqui) oraz z programem Międzynarodówki II; wyrazem reformistycznego ujęcia kwestii socjalizmu ze strony bryt. Partii Pracy stała się koncepcja socjalizmu municypalnego, a ze strony niem. socjaldemokracji (SPD) — koncepcja socjalnego państwa prawnego i socjalizmu demokratycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia