Bernstein Eduard
 
Encyklopedia PWN
Bernstein
[bẹrnsztain]
Eduard Wymowa, ur. 6 I 1850, Berlin, zm. 18 XII 1932, tamże,
teoretyk i działacz socjaldemokracji niem., twórca rewizjonizmu.
Przywódca prawicy II Międzynarodówki; długoletni poseł do Reichstagu; odrzucił marksist. teorie kapitalizmu, walki klas, rewolucji i dyktatury proletariatu, stworzył własną koncepcję strategii i taktyki ruchu robotniczego, postulował ograniczenie działalności socjaldemokracji do ram legalnej działalności na rzecz reform; koncepcja ta, zw. reformizmem, głosiła rezygnację z celów ostatecznych (tj. rewolucji i socjalizmu) ruchu robotniczego; Zasady socjalizmu i zadania socjalnej demokracji (1899, wyd. pol. 1901).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia