redukcjonizm
 
Encyklopedia PWN
redukcjonizm
[łac.]:
1) w ogólnym znaczeniu — pogląd, zgodnie z którym zjawiska i procesy złożone oraz rządzące nimi swoiste (ogólne, złożone) prawa dadzą się wyjaśnić na podstawie analizy zjawisk i procesów prostszych oraz odpowiadających im mniej skomplikowanych praw; wyjaśnianie takie, wg redukcjonizmu, jest możliwe dzięki temu, iż zjawiska złożone wywodzą się genetycznie z tych prostszych, zaś ogólne prawa stanowią pewną wypadkową (rezultat „nakładania się”) praw mniej skomplikowanych;
2) w ściślejszym znaczeniu — pogląd, który głosi, że złożone zjawiska, procesy i prawa dadzą się sprowadzić do prostszych (a nawet elementarnych) na tej zasadzie, iż różnice między nimi są jedynie ilościowe, a każda właściwość dowolnie skomplikowanego układu jest uwarunkowana wyłącznie właściwościami jego elementów, części składowych (m.in. mechanicyzm, psychologizm, fizykalizm); redukcjonizm w tym znaczeniu jest zasadniczo sprzeczny z rezultatami współczesnej nauki i jej tendencjami rozwojowymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia