reakcja jądrowa łańcuchowa
 
Encyklopedia PWN
reakcja jądrowa łańcuchowa,
reakcje rozszczepienia ciężkich jąder wywołane neutronami, reakcja jądrowa.
Warunkiem rozwijania się j.r.ł. jest, by straty neutronów (w wyniku ich pochłaniania nie prowadzącego do rozszczepienia lub ucieczki z materiału rozszczepialnego) były mniejsze niż liczba neutronów powstających w procesie rozszczepienia. Wymaga to m.in. by masa materiału rozszczepialnego była większa od pewnej masy kryt., której wielkość zależy nie tylko od rodzaju materiału, lecz także od jego rozmieszczenia (objętość, konfiguracja przestrzenna) i in. czynników. Jądrowa reakcja łańcuchowa jest źródłem energii w reaktorach jądr. i broni jądrowej. Głównymi materiałami rozszczepialnymi są uran (235U i 233U) i pluton (139Pu).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Reaktor jądrowy termiczny rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Jądrowa reakcja łańcuchowa w uranie 235 (n neutron, f fragment rozszczepienia jądrowego)wyk. Studio BAMA/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia